Om oss

Vi befinner oss midt i hjertet av Torstrand, ovenfor farrishallen og det som i sin tid var Larvik Gymnas. På området har det vært huset bensinstasjon og en lang æra med gatekjøkken under flere navn. Mest kjent var tiden fra Texaco og Texburger. Bensinstasjonen som var her var fullrigget med vask og verksted. Idag er hele det gamle stasjonsanlegget et fullservice bilvaskeselskap. Dette betyr at du kan få ferdigvasket din bil innvendig og utvendig mens du nyter et måltid hos oss.
Torstrand er en bydel i Larvik kommune. Om lag 2500 personer var bosatt her i 2017. Disse går under navnet «sandlopper», for bydelen er nesten utelukkende anlagt på sandgrunn. Torstrand har trolig sitt navn etter en Tor som drev den tidligere gården Fjellsnes i 1640-årene.
Bebyggelsen oppstod allerede på 1600-tallet, og Strandgata (tidligere Sandgaden) er bydelens eldste gate. Rester etter et strandet fartøy fra jernalderen har blitt funnet. Tradisjonelt har Torstrand vært en arbeiderbydel. Industrien, deriblant glassverk, har ligget langs sjøen. I dag (2010) har dette endret seg. Torstrand kan by på et bredt spekter av skole- og utdannelsesmuligheter: Mesterfjellet skole og Thor Heyerdahl videregående skole. Larvik havn, én av Norges største havner, ligger på Torstrand. Smiestranda er badested. Karistranda er småbåthavn.